Дотягувач RYOBI® D-1200T SLD HO METALLIC BRONZE

Дотягувач RYOBI® D-1200T SLD HO METALLIC BRONZE Дотягувач RYOBI® D-1200T SLD HO METALLIC BRONZE Комплектація RYOBI® D-1200T SLD HO METALLIC BRONZE Упаковка RYOBI® D-1200T SLD HO METALLIC BRONZE

склад   Артикул: 117412353 грн